Yogamatta

Grunden till bra yoga

  • Tips från Google

Meditation – en viktig del av yoga

Posted by admin On juni - 30 - 2010

Meditation är en av de viktiga grenarna inom yoga. Många kanske tror att yoga bara handlar om olika rörelser och ställningar, men minst lika viktigt är meditationen. Att andas är ytterliggare ett exempel på en gren som är viktig inom yoga, men nu ska det alltså handla om meditation.

I boken 100 hemligheter som stärker din hälsa av David Niven, så står det som hemlighet nr 7 hur viktigt det är med meditation.

Forskare vid University of Wisconsin har visat att personer som mediterar regelbundet har högre halter av skyddande antikroppar i blodet.

Kevin, en brandman i USA som varit med och hjälpt till att rensa upp efter katastrofen den 11 september, fick prova på ett program som innehöll både yoga och meditation och han säger:

Man blir verkligen lugnare

Man behöver inte göra något märkvärdigt av sin meditation. Testa med att nu med en gång där du sitter att blunda, slappna av och ta några djupa andetag eller ännu hellre gäspa. Sitt med slutna ögon en stund och koncentrera dig på din lugna anding. Det behöver inte ta mer än ett par minuter. Hellre en minut än inte alls.

Leave a Reply