Yogamatta

Grunden till bra yoga

  • Tips från Google

Ashtanga yoga

Posted by admin On september - 11 - 2014

Det finns flera olika typer av yoga och den som hittills har varit vanligast i Sverige är Ashtanga yoga.

Ashtanga yoga har sitt ursprung i Indien där en man vid namn Sri K. Pattabhi Jois skapade denna form. Ashtanga yoga är inte bara en träningsform där man utövar en rad kroppsställningar utan är också moraliska riktlinjer och självstudier. Denna form av yoga består av åtta delar där det sista och åttonde steget efter bland annat meditation, andingsövningar och kroppsövningar är ett tillstånd av total lycka och frihet.

Ashtanga yoga är den form du oftast stöter på när du går till en yogaklass. Vill du hellre utöva yoga hemma, finns det dvd filmer med just Ashtanga yoga. Exempel på asanas (övningar) som du gör under denna yogaform är de som ingår i solhälsningen, t.ex. hunden, men också andra välkända övningar som krigaren.

ashtanga yoga

Leave a Reply