Yogamatta

Grunden till bra yoga

  • Tips från Google

Archive for april, 2010

Hatha yoga

Posted by admin On april - 14 - 2010ADD COMMENTS

Som du kanske vet så finns det flera olika typer av yoga och en av dem är Hathayoga. Hathayoga räknas som den yngsta av yogans sex grundgrenar och härstammar från tantrayoga. De andra yogaformerna fokucerar framförallt på meditation, medan olika yogaställningar, asanas, är viktigare inom hathayoga. Man tänkte nämligen att det är bra om kroppen är stärkt innan man börjar meditera och det var därför som denna gren föddes.

Ordet hatha betyder ungefär “kraftfull”.

All yoga handlar om att skapa och finna balans och när man tränar olika asanas balanserar man den maskulina och den feminina energin som finns inom oss. Inom hathayogan anser man att man måste balansera kroppen först, för att sedan kunna balansera sinnet. De olika yogaställningarna förbereder oss för att kunna sitta still och meditera längre perioder utan att kroppen tycker det är jobbigt och börjar pocka på uppmärksamhet.

Även hathayoga är uppdelad i mindre delar. Det är som jag nämnt olika kroppsställningar, men också andningsövningar och meditation. Och det finns över 200 olika fomer av hathayoga och några av dem har du säkert hört talas om.

  • Kundaliniyoga
  • Poweryoga
  • Bikramyoga
  • Ashtanga Vinyasa yoga

Är man nybörjare är det dock bra att hålla sig till en form ett tag innan man fortsätter vidare till nästa om man känner behov av det då.

Solhälsningen

Sol och månhälsningen är en av de viktigaste rörelseserierna inom hathayoga. Ofta så börjar man varje träningspass med att göra just solhälsningen och månhälsningen. Båda består av en serie kroppsställningar som mjukar upp och värmer upp kroppen och samtidigt lugnar ner sinnet.

Solhälsningen består av hela 12 olika ställninar som avlöser varandra på ett mjukt sätt. Och dessa tolv tillsammans med andningen symboliserar våra tolv månader och våra 24 timmar på ett dygn. Ett utmärkt sätt att börja dagen.

Vill man inte eller om man inte tycker att man hinner göra flera övningar på morgonen, så är en solhälsning ett alternativ för att få en hel rörelseserie.

Några av de ställningar som ingår i solhälsningen är

  • Vördnadsställningen
  • Ryttarställningen
  • Bergstoppsställningen
  • Kobran